Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Ciele výzvy:

– zelená transformácia,

– zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich

energetickej hospodárnosti,

– zníženie emisií CO2,

– zmiernenie dopadov na zmenu klímy.

Žiadosti je možno podávať od 01.08.2022 do 01.12.2024.

Oprávnenými žiadateľmi sú okrem iných subjektov aj obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť je 200 000 EUR bez DPH t.j. 240 000 EUR s DPH.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Výzvu: 100 000 000 EUR bez DPH, t. j. 120 000 000 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie sú na priloženom linku:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280?fbclid=IwAR1rS8uxGewPCusHatWfo1Y7Yqp1_F0LPHO3z654daRf1hX4M9X25oV8XYk