Zásady používania Cookies

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia.
Preto vám
odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 09. augusta 2022.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky.
Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad
preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť
ľahšie a môže byť pre vás prínosnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť
preferovaný jazyk. Súbory cookies preto pre dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu
zložitejšie.


Aké cookies spracovávame?

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené
prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej
webovej stránke.

Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich
uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej
stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term
cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania
webovej stránky.


Na aké účely využívame cookies?

Súbory cookie používame na množstvo účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich
predvolieb bezpečného vyhľadávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu
návštevníkov stránok, zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu vašich dát alebo
na zapamätanie vašich nastavení.